Thursday, February 12, 2009

VERSUS

Responsible Journalism:

accurate information; sides with the Truth, sides with the people
balance of good and bad news stories, reporting all sides of the Truth
public's right to information, transparency over secrecy
information-rich society, ethics before the practice
developmental, veracity, prudence

5Wh and H:
Who, What, Where, When, Why and How

-- VERSUS --

The Other Side
(abused, irresponsible, backward):

added/ tailored information, sides with the Truth of "Mr. Solon", sides with the few
full blow of good news and press releases to advance their interests
journalist's right to be paid for a well crafted story (checkbook journalism)
Truth coming from their respective camps, secrecy over transparency
misinformation-rich society, practice disregarding the ethics
defamation/libel, sensationalized
envelopmental, raw

5Wh and 2H:
Who, What, Where, When, Why, How,
How Much?

6 comments:

Nikki said...

How much ang isang magandang article tungkol sa buhay ng isang kandidato sa Pilipinas?

--hay, nakakalungkot ang ganitong statements. Gusto ko pa naman maging writer dati. Kung ganito, wag nalang.

yfur porsche p. fernandez said...

Nikki, kung ipagpapatuloy mo ang pagsusulat, ikaw, pwede kang mapabilang sa mga ahente ng pagbabago, tayo. At dahil binigyan tayo ng pagkakataon, abilidad, kakayahan, talento o biyaya para sa ganitong mga bagay, nararapat lang na patuloy nating ibandila ang makabubuti para sa mas nakararami. Patuloy tayong kikilos para sa katotohanan at pagbabago.
(DevStud tayo e. Hehehe.)

Kung ang Journalism tuturuan tayo kung paano magsulat, ang DevStud ituturo kung ano ang dapat nating isulat. :)

Responsible Journalism.

Railey! said...

Kumakagat sa pain ng mga nagtatangka ang mga mamamahayag dahil na rin sa kagipitin nito sa iba't ibang benepisyo.

happy valentine's day yfur porsche!:)

hydee lopez said...

Ganun talaga railey. Hindi lahat ng tao sabi nga niya kayang gumampan sa kahilingan ng propesyon. Few (sana) bad tomatoes ika nga.

Anonymous said...

Eh ang university student publications? Anong masasabi mo dito? Alin porma ng pamamahayag meron sila?

yfur porsche p. fernandez said...

To anonymous:

It depends upon the orientation of the school. We cannot generalize at all.

I believe that University student publication or Campus journalism shall observe, likewise, "responsible journalism". It is the university's press community which shall side with the development of the studentry in general.