Friday, August 10, 2007

Do People Have Satisfaction or Just a Non-Confining Attitude?

We observe.
We communicate.
We need words.
We require thinking.
We need to be substantiated enough to assert a certain claim.
We somehow struggle to be logical.
Everything has its purpose, I know.

Up to how much can we put an end to the seemingly interrelated parts of the entire world? Is it measurable? Not only in a vast view but rather on specific points of view? Is it really human nature?

But thinking only the nature of the man, makes you a follower of a rock-bottom explanation. Where do I end?

But continuous asking, makes us a better man; from this, we finally realize why everything is like that. They are inevitable and they carry the conviction of being "mysterious" and "full of secrets"... Kaya hindi nawawalan ng katwiran, hindi nawawalan ng dahilan dahil bawat isa ay kawing ng iba pa. Ang pinaghuhugutan ng lakas ng isang mahina ay ang sandigang matibay na dating mahina. Unti-unti, pinalalakas natin ang bawat isa sa hindi mapapansing galaw. Ito ang buhay, at hindi natatapos ang buhay sa pagsasagisag ng mga salita. Kase nga, ayaw nating nakakahon, gusto nating lumaya..Sa ngayon, naniniwala ako na pana-panahon lang 'yan! Kaya kapag dumating ang panahon mo... lumaya ka! Galingan mo! Paghusayan mo!
Antay ka lang. Kung para sa iyo. Sa iyo.
Malay mo, bukas na 'yon?

No comments: