Friday, August 10, 2007

Hay...buhay..

Minsan nakabasa ako ng isang blog mula sa isang dalub-guro sa Unibersidad ng Pilipinas, doon nakita ko ang ilang mensaheng tunay na depiksyon ng katotohanan.
katotohanan ng mga GRO.
Ngunit habang nag-aaral tayo, nalaman kong may "politically correct term" pala sa mga babae ng lipunan na ganito ang kalikasan ng hanap-buhay -- FSW or "female sex workers"...

"Ihi na nga lang ang pahinga, sinilipan pa!"

-- hay..buhay..

No comments: