Thursday, November 22, 2007

Aesthetic Irony

Ang unat nagpapakulot.
Ang kulot nagpapaunat.
Ang maputi nagpapa-tan.
Ang mga tan/black nagpapaputi.
Gustong pumuti. Gustong maging tan.

Ang malaki ang mata nagpapasingkit.
Ang mga singkit nagpapalaki ng mata.
Nose lift.
Breast augmentation.Breast Reduction.
Organ enlargement. Organ Reduction.

Mga labing maninipis, pinapakapal. Mga labing makakapal pinapanipis.
Ginagaya si Angelina Jolie. Bagay naman kaya?

Wala na ngang kinikita, nagsusugal pa.
Di na nga makakain, nagloload pa.
May kulay naman ang mata, nagko-contacts pa.

Demokratiko ngunit pigil ang mamamayan sa pagsasabi ng totoo.
Nagkakaisa lamang sa salita, hindi sa gawa. (pulitiko)
Disguise. Kabalintunaan.
Demokratiko sapagkat ang kapangyarihan ay sa nakararami at hindi sa iilan.

Sinasabi nila, maunlad... pero ano?
Mahirap.

2 comments:

Kuya Robert said...

I fully agree with the message of this poem. Try compiling your poems and have a central theme out of it. You can pass an entry in the Palanca Awards next year.

theporsche02 said...

Thank you!