Monday, November 12, 2007

Papaya Generation

Isa sa mga tampok na babasahin o katha sa Komunikasyon I ay ang Jollibee Generation. Hindi na ito bago sa atin, katunayan naging bahagi na ito ng Philippine food tradition lalo na kung pag-uusapan ang delikasiya ng kabataan at ang lasang Pinoy. Huling-huli nito ang pinaglalawayang resipi para sa katangi-tanging manok -- ang Chicken Joy. Kinagat ito ng mga Pilipino. Lantaran ang ating suporta sa henerasyong ito. Kahit ako ay isang Jollibee baby rin. Ito nga ay tunay na nasa kulay na ng lahing Pinoy. Nakakatuwang isipin at nananatili pa rin ito sa lunduyan ng kulturang pop.

Sa ngayon, mapapansin natin ang patuloy na pagpapalit ng moda. Ayon kay Reusch at Bateson, ang komunikasyon ay dinamiko at nagbabago.
Masasabi kayang ganoon rin ang kultura?

Sa youtube makikita ang napakaraming video clips tungkol sa papaya dance. Pero, subukang mong isaliksik ang kasaysayan nito sa web, wala itong mailatag na konkretong datos ukol dito. Marahil na rin, hindi kasi ito tampulan ng pansin para sa pananaliksik.

Sa Pilipinas, GAME KNB? ko unang nakita ang pag-usbong ng panibagong galamay ng kulturang pop. Parang ito na 'yung tuktok ng tinatawag kong henerasyon. Hindi ako magtataka kung madaragdagan pa ang entry sa net ng mga sayaw dahil ginawa na itong isang pa-contest. Tulad ng Jollibee, ito ay kinakagat nating muli. At ito ay may epekto sa atin, maaring tingnan ito bilang isang mababaw na isyu ngunit napansin kong ito ay isa muling major turning point sa atin. Sa aling kategorya? Iyan ang hindi ko pa nais sagutin.

Hilaw kung tutuusin. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga bata na sabay-sabay sinasayaw ang mga tugtugin ng bayan: tulad ng Sayaw Darling,Itaktak Mo at iba pa. Naisip kong, kung bata ang populasyon ng Pilipinas, baka pwedeng ang mekanismo ng henerasyong ito ang makapagbuklod sa atin? '',)

At iyan ang tinatawag kong Papaya Generation. Sayaw na!

No comments: