Wednesday, November 07, 2007

Gulong Kariton, Gulong

Baligtarin mo ang apa at ilalahad nito ang tunay na depiksyon ng lipunan.

Marahil palasak na sa iba ang marinig ang pilosopiya ni Marx. Oo, ang tatsulok na lipunan ni Marx, kung saan nasa tuktok ang kakaunting makapangyarihan, ang gitnang-uri o burgis sa katawan at sa ibaba naman ang napakaraming bilang na masa.
Sinasabing nagbabago ang lipunan, kaya hindi dapat ikulong sa iisang modelo ang kalansay ng lipunan.
Sinasabing inuusig lamang tayo ng ating isip kung ano ang dapat na maging larawan ng lipunan.

Kailanman, mula nang ako'y namulat sa katotohanan, nananatili ang ganitong klaseng moda sa iilang lansangan ng urbanidad ng Maynila, kung saan ako'y naging saksi at patuloy na nakikipamuhay.

Sa pagbubukas muli ng semestre ng aking ikalawang taon sa Pamantasan, muli ko uling masisilayan ang buhay ng mga kapwa ko Pilipino, na tila ilag sa karangyaan.

Sa Dibisorya kung saan tampok ang bagsak presyong mga produkto.
Sa Quiapo, kung saan pinipilit ng mga nagtitinda na maging kabahagi sila ng ispiritwal na buhay ng mga parokyano.
Sa Faura, kung saan umiiling na lamang sila sa tuwing darating ang mga parak ng Maynila.
Sa Paco, kung saan may ekstensyon ang pamilihan.

Hindi na ito iba sa ating paningin. Hindi na rin nararapat bigyan pa ng depinitibong depinisyon ang kahirapang tunay na ipinakikita ng tanawing iyon.
Sinasabing abusado na sila, ngunit kung iisipan, sila'y naghahanap-buhay lamang. Marangal ngunit sa maling lugar. Munti lamang ang kanilang kita, iba pa ang mga nambabarat na konsyumer, puhunan ang laway (sales talk) at ngiti (attitude).
Pero, kahanga-hanga sapagkat mas mabuti na ito, kaysa kalimutan ang responsibilidad hindi na lamang bilang pamilya, bilang ama o ina, kundi bilang tao.
Paulit-ulit, tila may "cat race" sa pagdating ng mga tauhang asul.
Hindi man lilisan, marahil batuta at armas na ang kanilang kakaharapin. Ang sarap kuhanan ng litrato ang ganitong senaryo. Isang human-interest story kumbaga.

Bitbit ang kanilang mga lako, sa bilao.
Sa nakalatag na sako.
Sa pagtumpok gamit ang platito.
At, marahil dulot na rin ng ganitong sitwasyon. At hinihingi nga ng pagkakataon ang mabilisang paglikas, mas mainam ang paggamit ng kariton nila lola, lolo, manong, manang, ate, kuya. Na pinagbibikis lamang tayo bilang kanilang mga suki.

'Pag iniisip ko, may katotohanan nga ang Adventures of Tom and Jerry ng Cartoon Network.

No comments: