Sunday, October 18, 2009

SPEECHLESS

· THE POLITICAL PSYCHOLOGY OF IMELDA MARCOS.

“I have a different way of thinking. I think synergistically.

I’m not linear in thinking. I’m not very logical.

My life is a fairytale. Daig ko pa si Cinderella!”

A first person perspective speech on the political psychology of Imelda Marcos addressed by Leanne Angeles. (read more)


· LP: Ang Partido Liberal ng Pilipinas. Kung ang tunay na hangarin ay lingkod bayan, nararapat na ang pag-aalyansa ay pinagbibigkis ng ideyolohiya at hindi dapat personality politics ang manaig na iskema. Hindi usapin kung tama ba o hindi ang kanilang lunsaran upang ibandila ang panlipunang pagbabago -- mga pariralang kumikiliti sa pandinig ng mga “bagong salta” sa daigdig ng eleksyong Pilipino, katulad nating mga kabataan…[Maging mamamayang kritiko, mapanuri at mapangmatyag...(read more)


· THE POLITICAL ECONOMY OF PRIVATE LEGAL SERVICES INDUSTRY. Lawyer. Attorney. Abogado. Manananggol. Mahalaga ang pag-iral ng hustisya sa isang ipinapalagay na demokratikong lipunan tulad ng Pilipinas. Ito ang salalayan sa pagkakamit ng pantay at makatwirang pagpapasya sa iba’t ibang antas ng tunggalian ng tao. Isang pagpupugay para sa mga manananggol na inialay ang kanilang propesyon upang kumiling sa tawag ng serbisyo-publiko, isang gawaing walang sapat na katumbas at may mababang benepisyo – katangiang kaiba sa pribadong praktis ng abogasya...(read more)


· SITUATIONER ON PHILIPPINE AIR QUALITY. Maraming talinhaga ang maaring iugnay sa hangin. Singrami ng pagbabagong naranasan nito kasabay ng mabilis na galaw ng moda ng lipunan. Sa paghalaw natin sa tradisyunal konteksto, sinasabing ito ang isa sa pinakanatatanging elemento ng kalikasan – dahil sa katangian nitong nararamdaman lamang ngunit hindi nakikita... (read more)


· RAUL SEGOVIA ON PHILIPPINE MINING: A Consumer Activist Perspective. Cultural, economic and political – the idea of development can clearly be appreciated in these three terms. Combining these three is essential and each needs a separate understanding. Neglecting any of these three is disregarding the Filipino’s will to perform his citizen-critic duty – by this, we emphasize the significance of the four basic freedoms – religion, speech, assembly and from fear... (read more)


· SITUATIONER ON PHILIPPINE FURNITURE INDUSTRY. Pinaririkit ng Molave ang kabuuang entrada ng retablo sa gitna ng bahay --lahat ng ito, manipestasyon ng pagpapahalagang iniuukol ng mga Pinoy sa mga likhang-kahoy. Pansinin, patuloy man ang ebolusyon ng disenyong pambahay, mapa-oriental o Western-based man – hindi pa rin naiwawaksi ang elementong ating kinagisnan; na tambalang maiuugat sa konsepto ng kaginhawaan at praktikalidad ng isang pamilyang Pilipino.

_________
*Kalipunan ng piling talumpating isinulat sa nakalipas na mga taon bilang estudyante ng Pag-aaral Pangkaunlaran.
Buhay. Mapanuri. Makabuluhan.

No comments: