Saturday, August 11, 2007

Ang Isip ng Bata!

Marami sa atin ang naghahanap ng iba't ibang paraan para sumaya o lumigaya.
Minsan habang nanonood ako ng TV...nakahanap ako ng isang paraan.
Balikan natin ang ating pagkabata...
Gaano kababaw ang dahilan para humalakhak tayo nang todo?
Nakita mo kung paano sila mag-isip? Ang saya no?

Sabi ng paslit:
"Papa, bili mo kong langit!" (dahil sa komersyal ng Globe)
Sa sinambit niyang 'yun, napangiti ako..
Simple lang 'no, pero astig.
Mapapatunayan mong ang kaligayahan ay nasa paligid lang, kung paano mo sila bibigyang halaga, na sa iyo na! '',)

Huling hirit niya:
"Kuya, bili mo ko 'non!"
Sabi ko: "Wala akong pera eh."

"Kuya, bili mo kong pera."

No comments: