Sunday, August 26, 2007

Makakapasok po ba ko sa langit? Tok tok...

Umuulan.
Habang papasok ako ng simbahan, itinitiklop ko ang asul na payong hanggang sa maisapin ko na ang strap nito sa kabilang bahagi.
Mula sa noo, sa bahaging dibdib, sa kaliwang balikat tapos sa kanan, pinakahuli ay nagdaop ang aking mga palad. Katatapos ko lang ng simbolo ng krus. At hindi ko namamalayang nakapasok na nga akong tuluyan sa bandang gitna ng parokya.
Nakapulot ako ng isang ideya mula sa sermon ng pari:
"Hindi mo dapat tinatanong kung ikaw ay makakapasok ng langit. Pinaghihirapan ito."
Ang pagpasok sa sinasabing langit ay bunga ng pagiging desipulo at hindi nang pagiging miyembro ng Simbahan.
Entering the heaven is through descipleship and not membership. We are bound to ask question if we could enter the heaven, along this, we actually insist to enter such. Like any other things, the holy entourage to heaven can only be achieved through hardships. Hardship of renewing life back to God. '',)
Tinanggap ko Siyang muli. At tatanggapin muli, palagi.

No comments: