Wednesday, May 27, 2009

Pagbabalik


Bagaman ako lamang ang may hawak ng pluma,
malakas ang pwersang ibinibigay ng mamamayan
upang patuloy na pagulungin ang tinta.


Bagaman ako lamang ang may hawak ng pluma,
malakas ang pwersang ibinibigay ng mamamayan
upang ang blankong papel ay punan.

Bagaman ako lamang ang may hawak ng pluma,
malakas ang pwersang ibinibigay ng mamamayan
upang ang istoryang itatampok ay may paroroonan --
may tiyak na landasin at may laman.

Bagaman ako lamang ang may hawak ng pluma,
pwersa ng mamamayan ang sandigan.

Bagaman ako lamang ang may hawak ng pluma,
ang mamamayan ang siyang naging mapagpasiya
sa aking naisulat na, at isusulat pa.

Bagaman ako lamang ang may hawak ng pluma,
sanib-pwersa ang mamamayan upang baguhin ang hubog
ng manunulat -- at ilinya ang mga konseptong dati ay lutang.

No comments: